top of page
Vemos a dos personas sentadas y a una de pie detras de ellas. Las tres personas estan observando algo referente al tercer sector

PORTAL DE L'EMPLEAT

GESTIÓ DE LES VACANCES

Es poden notificar tant les vacances, dies de permís o baixes laborals aprovades per els seus responsables/superiors.

GESTIÓ DE DESPESES

Podem registrar els tiquets de viatge de les persones de la organització, i d'aquesta manera minimitzar el paper i tenir-ho tot centralitzat.

CREACIÓ DE COMUNICATS DE TREBALL

MIDUE té un mòdul dedicat a la gestió de projectes, i en aquests, escollir que les nostres persones puguin donar d'alta comunicats de treball, podent anotar tasques realitzades i el temps destinat.

DOCUMENTACIÓ

La persona atesa té accés a la documentació que tenim associada a ella, sempre i quan, l'entitat determini els documents com visibles a la persona final.

CREACIÓ DE INCIDÈNCIES

Mòdul on les nostres persones podran donar d'alta incidències per a ser tractades directament per els seus responsables. També es poden utilitzar com a complement per a la gestió d'un departament de manteniment o informàtic.

TUTORÍES

Mòdul en el que permetem a les persones que atenem que donin el seu vist i plau a les tutories i acords que s'ha arribat amb l'equip laboral de l'entitat. Inclús es pot signar directament dins de l'aplicació evitar així la despesa de paper.

e-LEARNING

MIDUE, des del mòdul de formació, crear contingut formatiu i donar d'alta les persones de l'organització que l'han de realitzar. O bé, donar accés a manuals o documentació present al mòdul de Qualitat.

Finalment podem associar un examen a les persones que realitzen aquesta formació i saber de manera automàtica la seva nota i fer el seu seguiment.

El portal de l'empleat es pot utilitzar com a eina per a que les persones donin d'alta la seva presència o fitxar. Tot és geolocalitza.

PRESÈNCIA

INFORMACIÓ

COMUNICATS

Podem utilitzar la plataforma per a poder transmetre la informació que tenim de la persona per tal que aquesta la validi, i si hi ha alguna dada errònia la pugui denunciar per tal que es solucioni.

Canal unidireccional d'informació amb les nostres persones ateses. Aquí podem donar informació de l'entitat en general o bé dirigir-la a una persona en concret.

Vemos la pestaña de presencia que podemos encontrar dentro del portal del empleado.

MIDUE

L'eina ens permet l'estalvi de temps a la gestió de la organització i poder optimitzar els recursos. Els mòduls de qualitat ISO, el CRM 360, els indicadors KPI, la integració amb aplicacions de tercers, la gestió de la producció de serveis i/o fabricació, la possibilitat de crear organigrames departamentals i la gestió d'oportunitats, documental i reporting ens permet gestionar la nostra entitat de manera complerta.

bottom of page