top of page

PORTAL DE L'EMPLEAT

GESTIÓ DE LES VACANCES

Es poden notificar tant les vacances, dies de permís o baixes laborals aprovades per els seus responsables/superiors.

GESTIÓ DE DESPESES

Podem registrar els tiquets de viatge de les persones de la organització, i d'aquesta manera minimitzar el paper i tenir-ho tot centralitzat.

CREACIÓ DE COMUNICATS DE TREBALL

MIDUE té un mòdul dedicat a la gestió de projectes, i en aquests, escollir que les nostres persones puguin donar d'alta comunicats de treball, podent anotar tasques realitzades i el temps destinat.

DOCUMENTACIÓ

La persona atesa té accés a la documentació que tenim associada a ella, sempre i quan, l'entitat determini els documents com visibles a la persona final.

CREACIÓ DE INCIDÈNCIES

Mòdul on les nostres persones podran donar d'alta incidències per a ser tractades directament per els seus responsables. També es poden utilitzar com a complement per a la gestió d'un departament de manteniment o informàtic.

TUTORÍES

Mòdul en el que permetem a les persones que atenem que donin el seu vist i plau a les tutories i acords que s'ha arribat amb l'equip laboral de l'entitat. Inclús es pot signar directament dins de l'aplicació evitar així la despesa de paper.

e-LEARNING

MIDUE, des del mòdul de formació, crear contingut formatiu i donar d'alta les persones de l'organització que l'han de realitzar. O bé, donar accés a manuals o documentació present al mòdul de Qualitat.

Finalment podem associar un examen a les persones que realitzen aquesta formació i saber de manera automàtica la seva nota i fer el seu seguiment.

El portal de l'empleat es pot utilitzar com a eina per a que les persones donin d'alta la seva presència o fitxar. Tot és geolocalitza.

PRESÈNCIA

INFORMACIÓ

COMUNICATS

Podem utilitzar la plataforma per a poder transmetre la informació que tenim de la persona per tal que aquesta la validi, i si hi ha alguna dada errònia la pugui denunciar per tal que es solucioni.

Canal unidireccional d'informació amb les nostres persones ateses. Aquí podem donar informació de l'entitat en general o bé dirigir-la a una persona en concret.

portal.png

MIDUE

L'eina ens permet l'estalvi de temps a la gestió de la organització i poder optimitzar els recursos. Els mòduls de qualitat ISO, el CRM 360, els indicadors KPI, la integració amb aplicacions de tercers, la gestió de la producció de serveis i/o fabricació, la possibilitat de crear organigrames departamentals i la gestió d'oportunitats, documental i reporting ens permet gestionar la nostra entitat de manera complerta.

bottom of page