top of page
Vemos una imagen difuminada de una pared con post-its de diferentes colores enganchados en ella.

FONAMENTS

EINA INFORMÀTICA

MIDUE és una eina informàtica estàndard per al Tercer Sector. Es pot adaptar a qualsevol de les necessitats de les nostres entitats.

INFRAESTRUCTURA

MIDUE és un servei, i com a tal, una utilityL'entitat no s'ha de preocupar de la infraestructura. Funciona sempre amb el millor rendiment.

CLOUD

Un simple navegador i una connexió a Internet són suficients. Podrem accedir des de qualsevol lloc i dispositiu al 100% del potencial de l'eina.

MILLORA CONTINUA

El seu disseny ens permet aplicar canvis de manera molt ràpida, i així poder adaptar-nos a les necessitats de les nostres entitats.

SUPORT

Quan a les nostres entitats els hi sorgeixen dubtes i/o problemes, el nostre suport ofereix solucions ràpides i eficaces.

SAAS

MIDUE es comercialitza amb un model Software As A Service. No és un producte físic que comprem i l'instal·lem. Funciona a través de subscripció, on paguem només pel que utilitzem, sense cap tipus d'inversió per part de l'entitat.

INTEGRACIÓ AMB TERCERS

MIDUE té un mòdul per a integrar la informació de manera estàndard, el qual ens permet poder connectar-nos amb qualsevol aplicació que hi hagi a la nostra organització i, d'aquesta manera, que flueixi millor la informació entre departaments.

SEGURETAT

MIDUE compleix amb tots els requisits de seguretat que marca l'administració. Compleix la RGPD a nivells màxims i dona funcionalitats a les entitats per a tenir les seves dades protegides amb les màximes garanties.

MIDUE

L'eina ens permet l'estalvi de temps a la gestió de la organització i poder optimitzar els recursos. Els mòduls de qualitat ISO, el CRM 360, els indicadors KPI, la integració amb aplicacions de tercers, la gestió de la producció de serveis i/o fabricació, la possibilitat de crear organigrames departamentals i la gestió d'oportunitats, documental i reporting ens permet gestionar la nostra entitat de manera complerta.

bottom of page