top of page
Vemos los participadores del kit digital, en los que se encuentran: Gobierno de españa, RED.ES, Kit digital, TR, Unión Europea

PROGRAMA KIT DIGITAL

El programa Kit Digital és una iniciativa del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, està dirigit a les pymes i autònoms. Us ajudarà a poder obtenir les eïnes i l'acompanyament necessari per tal de realitzar el vostre procés de transformació digital. I d'aquesta manera evolucionar i millorar la vostra entitat.

Per a més informació podeu accedir a la web del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital des d'aquest enllaç.

A MIDUE sóm agents digitalitzadors (*) en la categoria de Gestió de Processos, on podreu gaudir de fins a 6.000€ de bonficació. El producte que oferim és:

CATEGORIA: GESTIÓ DE PROCESSOS

PRODUCTE; MIDUE és un conjunt d'eines informàtiques i acompanyament a les entitats socials per ajudar-les en la seva professionalització i transformació digital

PREU: Des de 1.200€

(*) En procés d'alta com agents digitalitzadors.

MIDUE

L'eina ens permet l'estalvi de temps a la gestió de la organització i poder optimitzar els recursos. Els mòduls de qualitat ISO, el CRM 360, els indicadors KPI, la integració amb aplicacions de tercers, la gestió de la producció de serveis i/o fabricació, la possibilitat de crear organigrames departamentals i la gestió d'oportunitats, documental i reporting ens permet gestionar la nostra entitat de manera complerta.

bottom of page