top of page
Vemos una persona de perfil utilizando un portatil encima de una mesa. Esta persona esta utilizando el software para el tercer sector y la digitalizacion, MIDUE

GESTIÓ DE LA ORGANITZACIÓ

IMPACTE SOCIAL

Sabem que mesurar l'impacte social de les entitats és complicat, moltes vegades parlem amb "idiomes" diferents quan utilitzem indicadors interns. MIDUE permet mesurar amb indicadors propis, però també incorpora indicadors estàndard. En concret podem avaluar l'entitat amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, i d'una manera molt visual saber on estem incidint amb l'activitat de l'entitat.

impacte

PLA ESTRATÈGIC

MIDUE ens permet desenvolupar el pla estratègic de l'entitat i les seves diferents línies estratègiques, i veure el seguiment del mateix i la seva evolució. D'aquesta manera podem prendre decisions tant de gestió com econòmiques.

QUALITAT ISO

Si la nostra entitat té atorgada una ISO, MIDUE té un mòdul específic per fer-ne el seguiment i control del mateix. Aquest mòdul està adaptat al protocol ISO 2018 de qualitat basat en processos. Si no teniu una ISO, igualment és una eina molt útil per a control.lar processos interns de la nostra organització.

REPORTING

L'eina internet de reporting ens estalvia interminables hores d'emplenar planes en PDF's oficials. Podem afegir documents oficials d'organismes subvencionadors o governamentals i que ens apareguin emplenats amb un simple clic del ratolí.

GESTIÓ DOCUMENTAL

Tots els mòduls tenen una petita gestió documental per a poder tenir tots els fitxers i documents importants a la pròpia eina i no haver de sortir per a poder consultar-los. Sense limitació d'espai.

INDICADORS KPI I WORKFLOW

Podem utilitzar multitud de KPI's ja predefinits, o bé, rebre la formació necessària per a poder realitzar-ne de propis. Podem utilitzar o crear indicadors gràfics, numèrics, matricials... I, a més, ho podem tenir tot en un apartat de seguiment personalitzat per a cada usuari de l'eina.

En esta imagen se puede ver una grafica de barras que hace referencia a los indicadores KPI y los WORKFLOW

MIDUE

L'eina ens permet l'estalvi de temps a la gestió de la organització i poder optimitzar els recursos. Els mòduls de qualitat ISO, el CRM 360, els indicadors KPI, la integració amb aplicacions tercers, la gestió de la producció de serveis i/o fabricació, la possibilitat de crear organigrames departamentals i la gestió d'oportunitats, documental i reporting ens permet gestionar la nostra entitat de manera complerta.

bottom of page