top of page

GESTIÓ DE LES PERSONES

SEGUIMENT DE LES PERSONES

MIDUE ens permet fer un seguiment exhaustiu de les persones que atenem. Cobrim totes les necessitats de qualsevol entitat amb independència de l'activitat o la mida de la mateixa.

personas.png

CALENDARI LABORAL

MIDUE ens permet gestionar un calendari detallat on podem marcar baixes laborals, vacances, absències, permisos, incidències... Així com la gestió de l'assignació dels torns laborals.

calendari.png

COMPETÈNCIES LABORALS

MIDUE ens permet assignar competències a les persones a atenem. Aquestes competències s'agrupen en descripcions de llocs de treball. Totes aquestes competències les podem enllaçar amb valoracions, i mitjançant les notes que posem, podem saber si una persona ha assolit la competència o no. A més podem realitzar enquestes que les mateixes persones poden respondre des del portal de l'empleat.

competencies.png

SMART TAGS

MIDUE ens permet poder assignar múltiples etiquetes amb caducitat a les persones ateses. Per exemple: Podem saber si una persona està en acollida, ,podem indicar al sistema que quan l'avisi quan li finalitzarà, o fins i tot uns dies abans l'eina ens pot avisar a través de correu electrònic. Les SmartTags són molt potents per a poder filtrar de manera molt ràpida a persones que estan en situacions determinades.

smarttags.png

INCIDÈNCIES

Les persones poden tenir i tenen incidències, i MIDUE ens permet poder gestionar aquestes incidències i fer-ne el seguiment oportú.

TUTORIES

És molt important saber que pensen les persones a les atenem: els seus temors, alegries, preocupacions... Amb un registre correcte, i sobretot transparent amb la persona, podem aconseguir els objectius que ens marquem. En tot moment podrem veure la seva evolució de manera ràpida. A més, aquest mòdul, per la informació que inclou, té un tractament de seguretat extra que permet que la informació només la pugui veure l'equip de tècnics que assignem.

VALORACIÓ

Tenim diferents eines per a poder valorar a les nostres persones. Podem marcar objectius i veure la seva evolució de manera molt gràfica, o bé, podem valorar a les nostres persones en diferents ítems mitjançant una nota, i veure per pantalla la mitjana de totes elles. A més, podem relacionar les SmartTags amb les valoracions per a poder veure la tendència de la persona. Per Exemple: Valorar si baixa la seva nota quan la passem de contracte temporal a contracte fix.

valoracions.png

FORMACIÓ PRESENCIAL I ON-LINE

Amb MIDUE podem registrar les formacions que realitzen les nostres persones amb tot el detall necessari per a fer-ne un seguiment, o bé fins i tot podem crear contingut de formacions i que les persones les realitzin en format eLearning des del Portal de l'empleat.

formacio.png

PREDICCIÓ INTEL·LIGENT DE CANDIDATS

MIDUE tiene un módulo para poder determinar cuales son las personas que tienen un perfil más adecuado para presentarlos de candidatos a ofertas laborales de terceros. Todo basado en las Competencias.

candidats.png

ORGANIGRAMES DELS DEPARTAMENTS

MIDUE utilitza diferents maneres de visualitzar a les persones, i una de les més potents és a través de los diagrames. Podem veure de manera senzilla quina persona depen de qui i veure l'organització dels departaments de forma instantània.

diagrama.png

MIDUE

L'eina ens permet l'estalvi de temps a la gestió de la organització i poder optimitzar els recursos. Els mòduls de qualitat ISO, el CRM 360, els indicadors KPI, la integració amb aplicacions de tercers, la gestió de la producció de serveis i/o fabricació, la possibilitat de crear organigrames departamentals i la gestió d'oportunitats, documental i reporting ens permet gestionar la nostra entitat de manera complerta.

bottom of page