top of page

GESTIÓ DE TERCERS

GESTIÓ DE CLIENTS I PROVEÏDORS

Mòdul que permet gestionar tots els nostres clients i/o proveïdors. Podem obtenir informació fiable de l'històric de treballs realitzats, així com determinar els serveis a realitzar, les zones i tasques programades amb una traçabilitat total.

clients.png

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ

Des d'aquest mòdul podem gestionar tot el treball realitzat per les nostres brigades o operaris sobre els serveis dels clients. Podem registrar tota l'activitat per a posteriori poder realitzar la facturació. Aquí tindrem detall precís de totes les nostres accions.

produccio.png

EÏNA CRM 360º

La gestió de les relacions amb els clients a MIDUE és molt més completa. A més de gestionar la relació i seguiment dels clients, podem fer-ho també amb dels proveïdors, i sobretot, també amb les persones ateses. Per això s'anomena 360º, ja que podem fer el seguiment en totes les àrees de l'entitat.

ESTOC

Si realitzem el seguiment de la producció/fabricació de l'entitat, hem de tenir una gestió de l'estoc de l'entitat. Multi-magatzem i multi-ubicació, així els tenim tots control.lats.

FACTURACIÓ

Un cop tots els treballs s'han realitzat, aquest mòdul ens permet realitzar la facturació, a més de tenir la possibilitat de poder carregar aquesta informació amb les eines de comptabilitat de l'entitat.

APPS

Disposem de tres apps diferents per a poder informar a MIDUE en mobilitat i tenir informació en temps real: Per a la gestió de la producció, per a la gestió de la presència en serveis i per a la gestió del manteniment/inventari de maquinaria.

INTEGRACIÓ AMB SOFTWARE DE TERCERS

MIDUE té un mòdul per a integrar la informació de manera estàndard, el qual ens permet poder connectar-nos amb qualsevol software que cohabiti a la nostra organització, i d'aquesta manera que flueixi molt millor la informació entre departaments.

MIDUE

L'eina ens permet l'estalvi de temps a la gestió de la organització i poder optimitzar els recursos. Els mòduls de qualitat ISO, el CRM 360, els indicadors KPI, la integració amb aplicacions de tercers, la gestió de la producció de serveis i/o fabricació, la possibilitat de crear organigrames departamentals i la gestió d'oportunitats, documental i reporting ens permet gestionar la nostra entitat de manera complerta.

bottom of page