top of page

GESTIÓ DE TERCERS

GESTIÓ DE CLIENTS I PROVEÏDORS

Mòdul que permet gestionar tots els nostres clients i/o proveïdors. Podem obtenir informació fiable de l'històric de treballs realitzats, així com determinar els serveis a realitzar, les zones i tasques programades amb una traçabilitat total.

Vemos una pantalla de MIDUE en la que va asociada a la gestion de clientes y proveedores.

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ

Des d'aquest mòdul podem gestionar tot el treball realitzat per les nostres brigades o operaris sobre els serveis dels clients. Podem registrar tota l'activitat per a posteriori poder realitzar la facturació. Aquí tindrem detall precís de totes les nostres accions.

Vemos un calendario con unos recuadros simbolizando ordenes de trabajo de entidades del tercer sector. Estos recuadros estan en diferentes colores.

EÏNA CRM 360º

La gestió de les relacions amb els clients a MIDUE és molt més completa. A més de gestionar la relació i seguiment dels clients, podem fer-ho també amb dels proveïdors, i sobretot, també amb les persones ateses. Per això s'anomena 360º, ja que podem fer el seguiment en totes les àrees de l'entitat.

ESTOC

Si realitzem el seguiment de la producció/fabricació de l'entitat, hem de tenir una gestió de l'estoc de l'entitat. Multi-magatzem i multi-ubicació, així els tenim tots control.lats.

FACTURACIÓ

Un cop tots els treballs s'han realitzat, aquest mòdul ens permet realitzar la facturació, a més de tenir la possibilitat de poder carregar aquesta informació amb les eines de comptabilitat de l'entitat.

APPS

Disposem de tres apps diferents per a poder informar a MIDUE en mobilitat i tenir informació en temps real: Per a la gestió de la producció, per a la gestió de la presència en serveis i per a la gestió del manteniment/inventari de maquinaria.

INTEGRACIÓ AMB SOFTWARE DE TERCERS

MIDUE té un mòdul per a integrar la informació de manera estàndard, el qual ens permet poder connectar-nos amb qualsevol software que cohabiti a la nostra organització, i d'aquesta manera que flueixi molt millor la informació entre departaments.

MIDUE

L'eina ens permet l'estalvi de temps a la gestió de la organització i poder optimitzar els recursos. Els mòduls de qualitat ISO, el CRM 360, els indicadors KPI, la integració amb aplicacions de tercers, la gestió de la producció de serveis i/o fabricació, la possibilitat de crear organigrames departamentals i la gestió d'oportunitats, documental i reporting ens permet gestionar la nostra entitat de manera complerta.

bottom of page