© 2019 Midue

PRODUCTES

Midue

Aplicació web i app que permet portar tota la gestió de l'empresa. Des del control dels Usuaris, fins la definció i seguiment dels serveis o feines que es realitzen a casa dels clients. Planificació i control de la producció, tant si són serveis com si és fabricació, i per tant control de planta.

Permetent l'entrada d'informació des de qualsevol terminal amb apps disponibles a Google Play.

Midue Presen

Aplicació depenent de Midue, que permet geolocalitzar el personal i portar el control de les fitxades a casa dels clients. Aquestes fitxades es poden realitzar via NFC i/o codis QR.

Midue Mant

Aplicació depenent de Midue, aplicació que permet portar tot el control de l'inventari de l'empresa i seguiment del pla de manteniment. Permet utilitzar etiquetes NFC per tal de localitzar facilment els utils dins de l'empresa.

Midue Time

Aplicació web i app. Permet portar el control del personal amb les seves fitxades, guardant les entrades i sortides. Es basa en la geolocalització de l'usuari, sense necessitat de tenir cap etiqueta al destí.

Midue Monitor

La millor opció per a poder fer el seguiment de qualsevol dispositiu amb una interficie de xarxa. Podem definir sensors: SNMP, WMI, Ping, Processos, Serveis, Ping... Definim els sensors en pocs segons i inmediatament veiem el seu estat en una TV comú.

Vols tenir més informació? Contacta'ns