© 2019 Midue

Midue Presen

Midue Presen és una App (disponible per a dispositius Android) que està lligada amb l'aplicació Midue i que permet portar el control de la presència dels nostres usuaris als serveis que realitzen a casa del client.

Utilitza geolocalització per tal d'evitar possibles frauds, ja que ens permet fer un tracking dels nostres usuaris i també la detecció en el moment de la fitxada. Les fitxades es realitzen de dues possibles maneres. Per codis de barra QR o bé amb etiquetes NFC (NDEF)

Els codis de barres es generen facilment des de l'aplicació Midue, puguent després imprimir-les en el suport que es desitji, i les etiquetes NFC es poden utilitzar de tercers posant la infromació que conté l'etiqueta NFC, o bé escrivinit l'etiqueta amb la pròpia app.

Vols tenir més informació? Contacta'ns