© 2019 Midue

Midue Monitor

La millor opció per a qualsevol departament de Sistemes o bé Agència de Publicitat que vulgui tenir informació fiable i en temps real dels seus sistemes o plataformes.

Podem configurar qualsevol tipus de sensor, i aquest començarà a prendre lectures inmediatament i presentar el valor per pantalla en diferents colors, per tal que de manera visual puguem veure el seu estat.

Podrem veure l'històric del sensor dels darrers 30 dies, puguent detectar possibles aturades o baixades de rendiment en horaris en els que no estem presents

El sistema ens pot avisar quan algun sensor falli enviant-nos un missatge per Telegram.

Amb un potent editor de sensors, on podem definir-ne dels següents tipus:

  • SNMP

  • WMI

  • Ping

  • Servei

  • Proces

  • CPU

  • Memoria

  • Hdd

  • Query (SQL Server i MySQL)

  • ...

En constant millora afegint nous tipus de sensors, a mida que els clients detecten noves necessitats.

Vols tenir més informació? Contacta'ns